پودر پاپریکا به سبک مجارستان

پودر پیاز خشک درجه یک

مرزنجوش درجه یک

گوجه اسلایس خشک شده درجه یک

گل میخک درجه یک

زنجفیل (زنجبیل ) سفید هندی درجه یک

دارچین گل سرخی درجه یک

فلفل پول بیبر ترکی درجه یک

پرک سیر خشک درجه یک

ریشه جوز خسرودار

هل سبز بنفش اکبری

فلفل قرمز تند عنابی درجه یک

فلفل سیاه درجه یک

رزماری درجه یک

فلفل سفید درجه یک

رازیانه درجه یک

خردل درجه یک

جوز بویا هندی

تخم گشنیز

آل اسپایس